کادر دبیرستان

کادر اداری

null

سرکارخانم محمودی

معاون آموزشی پایه سوم
null

سرکارخانم کمانی

معاون آموزشی پایه دهم
null

سرکارخانم خوربنده

معاون انضباطی چهارم دبیرستان
null

سرکارخانم داودی

معاون انضباطی پایه سوم دبیرستان
null

سرکارخانم گل مغانی

معاون انضباطی پایه دهم
null

سرکارخانم سیما عالمی

مدیر و موسس مجموعه بزرگ ندای کوثر
null

سرکارخانم بهمن آبادی

معاون اجرایی
null

سرکارخانم آزاد

معاون مالی مجموعه

کادر آموزشی

null

سرکارخانم اکبری

ادبیات فارسی دانشگاه ورامین
null

سرکارخانم هندی زاده

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه الزهرا
null

سرکارخانم رحیمی

فیزیک کاربردی گرایش هسته ای از دانشگاه امیر کبیر
null

سرکارخانم بهروز

زیست شناسی شهید باهنر تهران
null

سرکارخانم شیخ نصیری

فیزیک جامدات علوم تحقیقات
null

سرکار خانم فتحی

لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
null

سرکارخانم فرخی

دکتری علوم سیاسی
null

سرکارخانم خلیجیان

ادبیات فارسی و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی
null

سرکارخانم نیری

الهیات ومعارف اسلامی
null

سرکارخانم مهرپویا

زمین شناسی و جغرافیا
null

سرکارخانم میرزایی

زبان انگلیسی
null

سرکارخانم فراهانی

ادبیات فارسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران