اردو های تفریحی

به دلیل حجم بالای ساعت مطالعه، فشردگی برنامه روزانه ، هفتگی و کلاس های آموزشی، دانش آموزان سال چهارم معمولا در بازه های زمانی مختلف دچار کمبود انرژی و بی حوصلگی و کسالت می شوند ازین رو به جهت تجدید قوای جسمی و ذهنی و بدست آوردن روحیه شاد و پر انرژی، اردوهای تفریحی برنامه ریزی و اجرا می شود . این اردوها به صورت یک روزه و یا چند روزه درون استانی و برون استانی برگزار می شود. زمان برگزاری این اردو ها در برنامه بلند مدت جایی قرار میگیرد که لطمه ای به روند درسی دانش آموزان وارد نکند.